Hamakua Marsh Wildlife Sanctuary (Pu'u o Ehu)

Area

Overview

  • Directions

    Geolocation is not allowed
  • Size

    68.23 acres

Description

North-east facing slope of Pu‘u o Ehu above the Hamakua Marsh.